Oded B

September 08 2022

הרבה אנשים ששומעים על האפשרות לאלף את גור הכלבים שלהם מרימים גבה: אחרי הכול, גורים בדרך כלל לומדים בסופו של דבר איפה מותר או אסור להם לעשות צרכים ומפסיק...

Oded B3 min read

September 01 2022

אם פעם היה מקובל לשים תמונה אמיתית של הנפטר ליד הקבר שלו רק בטקסי אזכרה מיוחדים, היום רואים גם מצבות שבהן תמונות הנפטר חקוקה אל תוך המצבה עצמה (בדרך כלל...

Oded B3 min read